Zachowania przestępcze

Innym sposobem pomiaru wrażliwości męskiego „ja” jest obserwacja zachowań przestępczych. Statystyki kryminalne pokazują, że najbardziej podatni na niepokoje moralne są chłopcy. Ich pojęcie dobra i zła jest znacznie mniej trwałe niż ich sióstr. Rozmaite autorytety próbują wypowiadać się na temat przyczyn takiego stanu rzeczy, począwszy od biochemików, którzy badają wpływ testosteronu na rozwój męskiego mózgu, po tych, którzy analizują kulturowe stereotypy kobiecego (biernego) i męskiego (agresywnego) zachowania. Rezultaty naszych poszukiwań prowadzą jednak do wspólnego wniosku: rozwój moralny dorastających chłopców przebiega w delikatniejszy sposób niż dorastających dziewcząt. Badania nad rolami związanymi z płcią również ukazują niezwykłą wrażliwość męską, coraz wyraźniejszą w ostatnich kilku latach, kiedy narastały sprzeczności dotyczące męskiej roli w zmieniającym się wizerunku męskości. Coraz większa liczba chłopców odczuwa problemy, starając się sprostać wysokim i nierzadko sprzecznym standardom narzucanym przez kulturę. Z jednej strony oczekuje się od nich racjonalności i umiejętności rywalizowania, tłumienia emocji i wrażliwości, niezwykłej sprawności seksualnej, z drugiej natomiast zdolności skomplikowanej ekspresji emocjonalnej, tłumienia skłonności do rywalizacji, co ma ułatwić samorealizację kobiet, liczenie się z innymi oraz ograniczanie popędu seksualnego, aby kobiety mogły kontrolować swoją seksualność.