Ilu dorastających chłopców cierpi na stres pourazowy?

Najlepszym wskaźnikiem będą najprawdopodobniej dane na temat przestępstw. Podczas gdy większość przestępstw popełniana jest przez mężczyzn z różnych grup wiekowych (w regionie Spoka- ne osiemdziesiąt pięć procent przestępców nie stosujących przemocy oraz dziewięćdziesiąt procent przestępców stosujących przemoc), liczba dorastających chłopców wkraczających na drogę przestępstwa jest wprost niewiarygodna. Zatrzymania nastolatków stanowią około dwudziestu procent wszystkich zatrzymań na terenie całych Stanów. W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba aresztowań wśród młodocianych wzrosła o sześćset procent, co stanowi najwyższy wskaźnik spośród wszystkich krajów rozwiniętych (chociaż co roku słyszy się o wahaniach w liczbie przestępstw młodocianych, to jednak ogólna tendencja jest zdecydowanie wzrostowa). Wzrost taki nastąpił w okresie, kiedy wielkość populacji męskich nastolatków nie ulegała większym zmianom. Tempo wzrostu przestępczości wśród młodocianych przewyższa obecnie tempo wzrostu przestępczości wśród dorosłych. Oznacza to, że dorastający chłopcy popełniają obecnie więcej przestępstw niż dorośli mężczyźni. Po trzech latach pracy na stanowisku konsultanta więziennego doszedłem do wniosku, że większość przebywających w nim młodych mężczyzn doświadczyło stresu pourazowego. Demonstrowali oni wspominaną już ochronną zbroję, zagubienie emocjonalne, zaprzeczanie, napady wściekłości i bolesne koszmary typowe dla ofiar zaburzeń związanych ze stresem pourazowym.