Havi logistics praca

Havi logistics praca

Prywatna praktyka, doradztwo, które prowadzę, oraz osobiste doświadczenia życiowe nauczyły mnie czegoś niezwykle istotnego. Otóż my wszyscy – rodzice, wychowawcy i nauczyciele nastolatków – nie tylko stanowimy grupę pracujących w domu czy w szkole opiekunów, ale także reprezentujemy naprawdę wyjątkową epokę w dziejach ludzkości. Nigdy dotąd przed naszymi dziećmi nie otwierały się takie możliwości, jak obecnie. W ciągu ostatniego stulecia, a zwłaszcza podczas minionych trzydziestu lat, zrozumieliśmy potrzebę wnikliwej analizy procesu dojrzewania dziewcząt i ich społecznej…

Read More