Poltech tarnowskie góry

Poltech tarnowskie góry

Prawdopodobieństwo zgonu przed ukończeniem osiemnastego roku życia jest znacznie większe wśród dorastających chłopców niż wśród ich rówieśniczek. Wśród przyczyn wymienić należy zarówno akty przemocy, jak i przypadki losowe oraz choroby. Dorastający chłopcy znacznie częściej niż dziewczęta giną z rąk swoich opiekunów. Stanowią oni dwa na trzy przypadki zgonów młodocianych z rąk naturalnych bądź przybranych rodziców. Chłopcy mają piętnaście razy większą szansę stać się ofiarami przemocy. Jedna trzecia męskich nastolatków zabiera do szkoły pistolet albo inny rodzaj broni. Rany postrzałowe…

Read More