The walking dead sezon 5 cda

The walking dead sezon 5 cda

Czterokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt (łącznie z tymi, które nie kontynuują nauki ze względu na zajście w ciążę) nie kończy szkoły. Dziewięćdziesiąt procent problemów dyscyplinarnych wywoływanych jest przez chłopców; ich także dotyczy większość wydaleń i zawieszeń w prawach ucznia. Chłopcy znacznie częściej zostają drugi rok w tej samej klasie. Dostają na ogół słabsze oceny. Większość wyróżnień przyznawana jest dziewczętom. Szkolne kluby, samorządy i listy wyróżnionych zdominowane są przez dziewczęta. Często się słyszy, że wyniki w nauce dziewcząt i…

Read More