Bling ring cda

Bling ring cda

Jednak rodzice i opiekunowie poświęcają mu najmniej czasu, uwagi i kontroli. Pisze się na jego temat stosunkowo mało książek i artykułów, powstaje niewiele programów telewizyjnych i prelekcji. Więcej wiemy o dzieciństwie, Pokoleniu X, męskim wieku średnim i starości niż o dorastaniu. Jak pokażę w pierwszym rozdziale książki, doprowadziliśmy do sytuacji, w której dorastający chłopcy stanowią najbardziej zaniedbaną część społeczeństwa. Stojące przed nimi wyzwania i konflikty są znacznie bardziej skomplikowane od tych, z którymi my musieliśmy…

Read More