Bling ring cda

Jednak rodzice i opiekunowie poświęcają mu najmniej czasu, uwagi i kontroli. Pisze się na jego temat stosunkowo mało książek i artykułów, powstaje niewiele programów telewizyjnych i prelekcji. Więcej wiemy o dzieciństwie, Pokoleniu X, męskim wieku średnim i starości niż o dorastaniu. Jak pokażę w pierwszym rozdziale książki, doprowadziliśmy do sytuacji, w której dorastający chłopcy stanowią najbardziej zaniedbaną część społeczeństwa. Stojące przed nimi wyzwania i konflikty są znacznie bardziej skomplikowane od tych, z którymi my musieliśmy sobie radzić, będąc w ich wieku. Ich sytuacja jest więc alarmująca. Dzisiejsi dorastający chłopcy ranią siebie i innych w większym stopniu, niż miało to miejsce w poprzednim pokoleniu. Coraz mniej opiekunów – i w mniejszym wymiarze czasowym – dba o dzisiejszych nastolatków. Wzrostowi pokus kulturowych towarzyszy ograniczenie sposobów bycia honorowym. Chociaż obecne czasy przyniosły większą liczbę „idoli”, na których mogą się wzorować dorastający chłopcy, to są oni jednak w wysokim stopniu skomercjalizowani i sprowadzają się do kilku płytkich stereotypów. Nigdy dotąd młodzi mężczyźni nie mieli do czynienia z kulturą tak eksponującą seks i seksualność, której nie towarzyszy jednocześnie odpowiednia opieka i informacja. Struktury społeczne podkreślające rolę męską ulegają rozpadowi, a na ich miejscu nie pojawiają się równie silne elementy strukturalne służące nauce odpowiedzialności, obowiązkowości i celu. System oparty na rodzinie i lokalnej społeczności, który stanowił źródło rozwoju chłopców, został obecnie zastąpiony przez trudne do zinterpretowania sygnały płynące od bohaterów medialnych, z którymi nikt nie może wejść w prawdziwy, bliski kontakt. Młodzieńcy wnoszą do społeczeństwa swoje tęsknoty, lecz często nie dostają w zamian wzmacniającej miłości.