Uniwheels stalowa wola praca

Które pod względem statystycznym faworyzują dorastające dziewczęta. Dziedzina, w której chłopcy znajdują się jeszcze na uprzywilejowanej pozycji, to testy SAT. Dziewczęta znajdują się o pół kroku za chłopcami pod względem rezultatów osiąganych w testach kwalifikacyjnych na studia. Istnieje już jednak propozycja, aby poszerzyć test o wypracowanie, a więc formę wypowiedzi, w której dziewczęta czują się lepiej od chłopców. W ten sposób jego wyniki mogą stać się sprawiedliwsze.
Jak podaje National Center for Education Statistics (Krajowe Centrum Statystyk Szkolnych) przy ministerstwie edukacji, mniej chłopców niż dziewcząt studiuje obecnie algebrę i geometrię, mniej więcej tyle samo dziewcząt i chłopców studiuje trygonometrię i rachunki, a znacznie więcej dziewcząt wybiera chemię. Fakty na temat uczenia się tych przedmiotów sprzed dwudziestu lat dzisiaj są już więc zdezaktualizowane. Jeszcze bardziej drastyczne różnice między płciami występują w umiejętnościach czytania i pisania. Dziewczęta mają nad chłopcami wielką przewagę w czytaniu i jeszcze większą w pisaniu. Jak podaje amerykańskie ministerstwo edukacji, ową przepaść w umiejętnościach czytania i pisania można porównać z półtorarocznym okresem nauki w szkole! Chociaż zdarza się, że niektórzy chłopcy czytają lepiej od dziewcząt, to na ogół umiejętności czytania uczennic pierwszej klasy szkół średnich odpowiadają umiejętnościom chłopców z trzeciej klasy tych szkół.