Poltech tarnowskie góry

Prawdopodobieństwo zgonu przed ukończeniem osiemnastego roku życia jest znacznie większe wśród dorastających chłopców niż wśród ich rówieśniczek. Wśród przyczyn wymienić należy zarówno akty przemocy, jak i przypadki losowe oraz choroby. Dorastający chłopcy znacznie częściej niż dziewczęta giną z rąk swoich opiekunów. Stanowią oni dwa na trzy przypadki zgonów młodocianych z rąk naturalnych bądź przybranych rodziców. Chłopcy mają piętnaście razy większą szansę stać się ofiarami przemocy. Jedna trzecia męskich nastolatków zabiera do szkoły pistolet albo inny rodzaj broni. Rany postrzałowe stanowią drugą co do częstości przyczynę śmierci „przypadkowej” wśród młodzieży męskiej w przedziale wiekowym od dziesięciu do piętnastu lat.
Zdrowie psychiczne dorastających chłopców U chłopców stwierdza się zaburzenia emocjonalne czterokrotnie częściej niż u dziewcząt. Większość młodocianych pacjentów szpitali psychiatrycznych stanowią chłopcy. W zależności od rejonu od dwóch trzecich do trzech czwartych młodocianych pacjentów stanowią chłopcy. Większość przewlekłych (w tym także prowadzących do zgonu) problemów psychicznych wśród dzieci dotyczy chłopców. Na przykład na jedną schizofreniczkę przypada sześciu schizofreników. Autyzm jest dwukrotnie częstszy wśród dorastających chłopców niż dziewcząt. U chłopców znacznie częściej niż u dziewcząt stwierdza się zaburzenia zachowania, myślenia i pracy mózgu.