Havi logistics praca

Prywatna praktyka, doradztwo, które prowadzę, oraz osobiste doświadczenia życiowe nauczyły mnie czegoś niezwykle istotnego. Otóż my wszyscy – rodzice, wychowawcy i nauczyciele nastolatków – nie tylko stanowimy grupę pracujących w domu czy w szkole opiekunów, ale także reprezentujemy naprawdę wyjątkową epokę w dziejach ludzkości. Nigdy dotąd przed naszymi dziećmi nie otwierały się takie możliwości, jak obecnie. W ciągu ostatniego stulecia, a zwłaszcza podczas minionych trzydziestu lat, zrozumieliśmy potrzebę wnikliwej analizy procesu dojrzewania dziewcząt i ich społecznej roli. Mam nadzieję, że w miarę czytania tej książki wspólnie rozpoczniemy analizować proces dojrzewania i rolę dorastających chłopców. Wierzę też, że niezależnie od poglądów zgodzicie się ze mną, iż sprowadzenie rozważań na temat przyszłości naszych dzieci do licytacji na rzecz chłopców bądź dziewcząt byłoby błędem. Unikajmy stwarzania sztucznych kontrastów między chłopcami a dziewczętami, między mężczyznami a kobietami. Dokonując powtórnej analizy życia nastolatków, kształtując stopniowo rodzinę, szkołę, uwagę, którą poświęcamy dorastającym chłopcom, przekazujemy im swoją miłość: zgodę na odnalezienie duchowego, emocjonalnego i moralnego źródła, z którego można czerpać siły do życia. Mam nadzieję, że dzięki temu wasz syn nie będzie musiał siedzieć w klasie, przy komputerze, przed telewizorem, przy stole czy jeździć na rowerze, zastanawiając się, jak być wspaniałym nastolatkiem.