Wrażliwe męskie ego

Badania naukowców nad ukrytą wrażliwością dorastających chłopców dowodzą, że na ogół mają oni większe trudności niż dziewczęta z odbudowaniem swojego „ja” po rozwodzie rodziców. Wydaje się, że delikatne, rozwijające się męskie „ja”, które często bywa nazywane przez psychologów „wrażliwym męskim ego”, bardziej cierpi przy przechodzeniu do „porozwodowego” życia rodzinnego. Nieobecność ojca w domu, odczuwanie presji, że pomimo młodego wieku trzeba stać się głową rodziny, słabsze umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami – to wszystko sprawia, że chłopiec zaczyna doświadczać swojej wrażliwości, z którą nie wie, jak sobie poradzić. To właśnie on w rezultacie rozwodu rodziców ma większe szanse popełnić samobójstwo albo zaangażować się w ryzykowne działania. Tak najczęściej zachowują się nastolatki, które nie umieją poradzić sobie z własną wrażliwością. Dorastający chłopcy przeżywają porażkę w sytuacjach społecznych, środowisku szkolnym i związkach z innymi bardziej otwarcie niż ich siostry. Na przykład samobójstwa w następstwie nieszczęśliwej miłości są znacznie częstsze wśród chłopców. Stwierdzenie psychologów (bądź rodziców czy innych członków rodziny), że chłopcy mają „mniejsze zasoby emocjonalne”, na których mogą polegać przy radzeniu sobie z próbie- mami osobistymi we właściwy, zdrowy sposób, odnosi się właśnie do owej wrodzonej męskiej wrażliwości.