Wrażliwość czy kruchość natury intelektualnej

Powodem wrażliwości męskiego mózgu jest też właściwa mu wrażliwość czy kruchość natury intelektualnej, która rozpoczyna się już w dzieciństwie, trwa przez okres szkolny oraz – jak widzieliśmy – prowadzi do dramatycznych dysproporcji pomiędzy chłopcami a dziewczętami w takich dziedzinach jak czytanie i pisanie i przejawia się także w późniejszym wieku. Bardziej narażony na braki w umiejętności uczenia się jest więc chłopiec – czy to szósto-, ósmoklasista, czy też uczeń szkoły średniej bądź student. Według Nancy Bayley z UC Berkeley, która prowadziła badania nad wpływem postaw rodzicielskich na inteligencję chłopców i dziewcząt, inteligencja dziewcząt wychowywanych przez matki wycofujące się i wrogie jest porównywalna z inteligencją dziewcząt wychowywanych przez matki kochające, które poświęcały im dużo uwagi. Sytuacja ma się inaczej w wypadku chłopców: inteligencja chłopców wychowywanych przez matki wrogie i wycofujące się jest znacznie niższa niż tych, których matki są kochające i uważne. Wrażliwość centralnego układu nerwowego jest zauważalna także w późniejszym wieku. Kobiety po wylewie znacznie częściej od mężczyzn odzyskują pełnię sprawności intelektualnej. Dowiedziono także, że w mózgu męskim funkcje intelektualne są bardziej rozproszone. U kobiet, które doznały wylewu krwi do lewej półkuli mózgowej, związane z prawą półkulą funkcje językowe często zostają nienaruszone. Sytuacja taka u mężczyzn zdarza się znacznie rzadziej.