Wsk rzeszów zarobki

Jednym ze sposobów zauważenia owej wrażliwości jest zwrócenie uwagi na to, jak delikatny jest męski mózg. Weźmy najpierw pod uwagę choroby psychiczne, na które cierpią młodzi mężczyźni. Według doktor Judith Rapoport, szefa oddziału psychiatrii dziecięcej National Institute of Mental Health (Krajowego Instytutu Zdrowia Psychicznego), rezultaty badań mózgu metodą rezonansu magnetycznego pokazują, że mózg męski jest bardziej podatny na choroby psychiczne niż mózg kobiety. Struktura mózgu u mężczyzn (którą lepiej poznamy w następnych rozdziałach) pozostaje w nierozerwalnym związku z wrażliwością, której na ogół nie zauważamy. Wrażliwość ta, jak podają badania przeprowadzane na przykład w Australii, jest w ostatnich czasach bardziej widoczna w postaci znacznego wzrostu liczby przypadków zachorowań na choroby psychiczne (większy niż dotąd odsetek mężczyzn z zaburzeniami o charakterze psychopatycznym, emocjonalnym, z problemami w pracy mózgu i procesach myślowych). Ów wzrost zachorowalności wśród mężczyzn – znacznie większy niż pośród dziewcząt – jest tendencją ogólnoświatową. Jedna z teorii na temat przyczyn takiego stanu rzeczy, łącząca badania mózgu z badaniami nad środowiskiem, dowodzi, że świat dorastającego chłopca, obfitujący w nieprzerwaną stymulację nerwową i brak dostatecznego zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, jest niebezpieczny dla jego mózgu. Mniej elastyczny mózg męskiego nastolatka znacznie gorzej radzi sobie zarówno z nadmierną stymulacją, jak i z de- prywacją potrzeb emocjonalnych.