Pup krosno odrz

Zaburzenia w pracy mózgu to z kolei problem dotyczący przede wszystkim chłopców. Zaledwie jeden przypadek ADHD na sześć dotyczy dziewcząt. ADHD jest jedną z przyczyn wysokiego wskaźnika wypadków drogowych i innych nieszczęśliwych wypadków powodowanych przez chłopców. Dorastający chłopcy, którzy w przeszłości cierpieli na ADHD (bądź jakiekolwiek inne zaburzenia zachowania), ze znacznie większym prawdopodobieństwem popełniają wykroczenia drogowe i biorą udział w wypadkach. Wielu z powodzeniem zażywa ritalinę, są jednak i tacy, u których diagnoza została postawiona nietrafnie, w związku z czym nie powinni brać tego leku. Błędna diagnoza to potencjalne niebezpieczeństwo. Zjawisko społeczne w postaci zbyt powszechnego stwierdzania ADHD u dzieci szkolnych przeradza się w kwestię o znaczeniu państwowym. Dwunastoletnie dzieci, u których wykryto ADHD, nie zostaną w przyszłości powołane do wojska. Tymczasem, jak na ironię, dzieci z ADHD bądź nadpobudliwe (przez co zostały nietrafnie zdiagnozowane) znalazłyby w wojsku doskonałe dla siebie środowisko: o dokładnie określonej strukturze, dobrze prowadzone i skoncentrowane na celu.