Teknia kalisz praca

Jeden chłopiec na pięciu jest molestowany seksualnie przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Większość napastników to heteroseksualni mężczyźni, którzy sami w dzieciństwie byli fizycznie i/lub seksualnie wykorzystywani. Pod tym względem dorastające dziewczęta cierpią w większym stopniu: co najmniej jedna na cztery. Nadużycia seksualne wobec chłopców są jednak przedmiotem badań od dość krótkiego czasu, niektórzy badacze twierdzą, że zdarzają się one w dwóch przypadkach na pięć, a więc porównywalnie z sytuacją dziewcząt. Liczby te są zatrważające. Wykorzystywany seksualnie chłopiec z większym prawdopodobieństwem niż jego rówieśniczka będzie przejawiał wrogie zachowania w stosunku do innych, zwłaszcza młodszych i słabszych (gwałt, przemoc fizyczna i molestowanie seksualne). Chłopcy czterokrotnie częściej niż dziewczęta popełniają samobójstwa. Statystyki dotyczące samobójstw wśród męskich nastolatków stale rosną, podczas gdy statystyki dotyczące samobójstw wśród dziewcząt pozostają na tym samym poziomie. Statystyki te są szczególnie przerażające dla osób zajmujących się zawodowo zdrowiem, ponieważ pokazują liczbę nie tylko zgonów, ale także problemów, z którymi borykają się chłopcy oraz coraz częstsze u nich choroby psychiczne. Analiza badań nad samobójstwami nastolatków prowadzi do niezmiernie ważnego wniosku: w sytuacji głębokiego kryzysu chłopcom znacznie trudniej prosić o pomoc, czego efektem są akty przemocy skierowane przeciwko innym, społeczeństwu bądź sobie.