Mobilność

Ponadto w naszej kulturze, cechującej się dużym stopniem mobilności, mężczyźni na ogół oddalają się od swoich najlepszych przyjaciół. Nie są przy tym skłonni do częstych rozmów przez telefon czy weekendowych pogawędek, w wyniku czego zanikają więzi. Widzimy więc, że przyjaźń męska nie tylko ma pewne ograniczenia w stosunku do kobiecej, ale także jest limitowana przez wpływy naszego społeczeństwa. Chłopcy w środkowej i późnej fazie dorastania tworzą obraz własnej osoby i budują samoocenę przede wszystkim poprzez kontakty z rówieśnikami i związki pozarodzinne. Najlepszym spośród kontaktów rówieśniczych jest kontakt przyjacielski, natomiast najlepszym związkiem pozarodzinnym jest związek pozapokoleniowy z pedagogiem dbającym o rozwój chłopca czy młodego mężczyzny. Ponieważ jednak dzisiejsze nastolatki najczęściej utożsamiają się z bohaterami medialnymi, nie spotykają się w ramach grup rówieśniczych i nie tworzą więzi przyjacielskich. Jeśli nawet dochodzi do zawarcia przyjaźni, to nie na długo: rodzina się przeprowadza albo po prostu życie toczy się tak, że nie sprzyja przyjaźni. W ten sposób znika kolejne źródło emocjonalnego wsparcia. Brak prawdziwej, męskiej przyjaźni w połączeniu z czynnikami hormonalnymi, mózgowymi i kulturowymi odpowiedzialny jest za emocjonalne kalectwo.