ZMIANY PSYCHOSPOŁECZNE ZACHODZĄCE W CHŁOPCACH PODCZAS PIERWSZEGO ETAPU

Zajmując się zmianami fizjologicznymi, zmianami biochemicznymi w organizmie, rozwojem mózgu, dostosowywaniem się do środowiska szkolnego i rówieśniczego, bez specjalnego wysiłku odkryliśmy cztery zmiany psychospołeczne zachodzące w rdzennym „ja” chłopca podczas pierwszego etapu. Ponieważ są one wzorcem, z którym chłopiec porównuje się również w następnych fazach dojrzewania, poświęcimy im uwagę także w następnych dwóch rozdziałach.
Dojrzewając, nowo ukształtowany młody mężczyzna zadaje sobie cztery podstawowe pytania dotyczące rozwoju rdzennego „ja”: Kim jestem? Kiedy stanę się niezależny? Jakie zachowanie jest dla mnie dobre, a jakie złe? Co to znaczy kochać i jak robić to dobrze? To są pytania dotyczące tożsamości, autonomii, moralności bliskości: JESTEM SOBĄ. Dorastający chłopiec krzyczy: „Jestem sobą! Zwróć na mnie uwagę! Zobacz we mnie człowieka, niezależną osobę, rzeźbiącą swój niepowtarzalny moralny wizerunek niezależnie od odziedziczonej tradycji, godną miłości i wiedzącą, jak kochać!” W okresie dojrzewania chłopiec próbuje określić swoją tożsamość, pokazać swoją autonomię, tak manipulować regułami, aby pasowały do jego niepowtarzalnego „ja”, oraz wnieść ową tożsamość, autonomię i poczucie integralności do związków z innymi w taki sposób, by każdy mógł ujrzeć ukryte części swojego rdzennego „ja”.