TRZYETAPOWY PROGRAM WYCHOWYWANIA CHŁOPCÓW KU DOROSŁOŚCI

Następne trzy rozdziały niniejszej książki odpowiadają trzem etapom rozwojowym, na które można podzielić męskie dojrzewanie. Dostarczają one informacji, wiedzy i strategii służących odpowiedniemu przeprowadzeniu chłopca przez każdy etap rozwoju. Zobaczymy, co dzieje się w rozwijającym się organizmie chłopca, poczynając od dziewiątego, a kończąc na około dwudziestym roku życia. Zastanowimy się, jak pomóc w kształtowaniu się wewnętrznego doświadczenia, nadać doświadczeniom wewnętrznym pozytywny wymiar; poznamy konkretne pomysły dotyczące technik porozumiewania się, dyscypliny i rytuałów okresu przejściowego. W psychologii rozwojowej znajdujemy następujący podział okresu dojrzewania chłopca: Etap pierwszy: dziewięć do trzynastu lat, Etap drugi: czternaście do siedemnastu lat, Etap trzeci: osiemnaście do dwudziestu jeden lat. Ostatnio usłyszałem, jak doktor Jim States, ekspert w dziedzinie rozwoju nastolatków, twierdził, że trzeci etap trwa od siedemnastego do trzydziestego piątego roku życia. Według niego współczesna technika zaszła tak daleko, że przygotowanie się do życia w świecie dorosłych zajmuje młodej osobie co najmniej trzydzieści pięć lat. Niektórzy specjaliści twierdzą, że pierwszy etap rozpoczyna się w dziesiątym roku życia, inni, że w dziewiątym, jeszcze inni, że w jedenastym. Ponieważ jednak wielu dziewięciolatków słyszało za pośrednictwem mediów bądź z ust starszego rodzeństwa o symbolice wieku dojrzewania, a niektórzy doświadczają już pierwszych polucji nocnych, dobre i logiczne wydaje się rozpoczęcie analizy dojrzewania od dziewiątego roku życia.