Etapy dojrzewania

Niezależnie od rozbieżności poglądów co do tego, kiedy kończy się trzeci etap dojrzewania, rozpoczyna pierwszy i kończy drugi, wszyscy się zgadzają, że dziewczęta i chłopcy przechodzą przez trzy fazy dojrzewania. Pierwsza zaznacza się fizycznym i psychicznym oderwaniem od dzieciństwa, druga niemal całkowitym przejściem w dorosłość pod względem wyglądu zewnętrznego, trzecia natomiast – przejściem w dorosłość pod względem psychicznym. Mówiąc ogólnie, zmiany w wyglądzie zewnętrznym zaczynają się podczas pierwszego etapu i w około dziewięćdziesięciu procentach kończą się na drugim etapie (to znaczy, że chociaż trądzik młodzieńczy może dokuczać jeszcze grubo powyżej dwudziestego roku życia, to budowa ciała przybiera męską formę około osiemnastki). Zmiany psychiczne rozpoczynają się również podczas pierwszego etapu, intensyfikują podczas drugiego, a kończą wraz z końcem trzeciego. Jim States opiera swe przeświadczenie, że trzeci etap dojrzewania trwa do trzydziestego piątego roku życia, między innymi ; na tym, że w okolicach dwudziestego drugiego roku rozwój psy- | chiczny nie osiąga formy ostatecznej, lecz trwa dalej, do wieku | średniego. Chociaż jest to pogląd prawdziwy dla niektórych jednostek naszego pokolenia, to jednak nie zgadzam się z nim, niesie on bowiem z sobą potencjalne zagrożenia. Na przykład, jeśli zgodzimy się, że młodzi ludzie nie osiągają dojrzałości aż do ukończenia trzydziestego piątego roku życia, pozwolimy, żeby w życie wkraczali niedojrzali dorośli.