HIERARCHIA

Na ogół mózg męski jest bardziej zhierarchizowany niż mózg kobiety. Co to oznacza? Jest on stworzony do łowów (często w grupach), do obrony fizycznej, do wznoszenia budynków i udowadniania męskości poprzez realizowanie ambicji społecznych. Rozpoznaje swoje miejsce w hierarchii dziobania i podejmuje ważne dla siebie, rodziny i społeczności decyzje na podstawie odpowiedzi na pytanie: „Jakie jest moje miejsce wśród mężczyzn?” Szuka lidera w postaci Przywódcy, jednocześnie sam próbując nim zostać. Kiedy przyglądamy się zabawom dwunasto-, trzynastolatków, zauważamy owe hierarchiczne tendencje we wszystkich zachowaniach: od utarczek słownych w stołówce po uliczne bitwy o władzę. Wiele badań pokazuje, że najlepszą metodą zmniejszenia przemocy wśród nastolatków jest uświadomienie im hierarchii, w której żyją. Zostało to pięknie pokazane w eksperymencie przeprowadzonym przez University of Chicago podczas obozu letniego. Na początku obozu często występowały problemy z dyscypliną oraz bójki i sprzeczki. Z chwilą, gdy najstarsi chłopcy zajęli przywódcze pozycje, młodsi zyskali męskie wzorce, które mogli naśladować, a wszelkie niesnaski ustały. W nowej sytuacji również łatwiej nawiązywano przyjaźnie.