POSZUKIWANIE NIEZALEŻNOŚCI

Mózg męski w połączeniu z falą testosteronu bardziej wyodrębnia siebie ze społecznego tła niż mózg kobiecy. Rozwijający się mózg wywoływał u chłopca potrzebę niezależności. Rozwój mózgu w pewnym momencie pierwszego etapu dojrzewania przybierze formę potrzeby niezależności. System mózgowy i wydzielające się w większych ilościach hormony skłaniają nastolatka do poszukiwania samodziel- ; ności (pamiętaj, że jednocześnie czuje się on bardzo niepewnie w swoim osamotnieniu i oddaleniu od wsparcia emocjonalnego, do którego nie umie, wzorem dziewcząt, się zbliżyć). | W wyniku ewolucji męski mózg wyspecjalizował się w nie- ; zależności. Jego udziałem były przecież samotne warty podczas wojen, samotne polowania – nawet jeśli rozpoczęte w gronie myśliwych, praca z dala od domu, dzięki której można było utrzymać rodzinę. Do dzisiejszego dnia wielu mężczyzn ukie- : runkowanych jest na taką właśnie niezależność, zwłaszcza od kiedy typowe dla okresu dorastania fale testosteronu, przepływając przez mózg, programują go, by był jeszcze bardziej „męski” niż w ostatniej fazie dzieciństwa.