Rozrabiaki

Założenie, że hierarchia zapewnia zdrowszą atmosferę ludziom, społeczeństwu, kulturze, okazuje się problematyczne w obecnych czasach, kiedy męską hierarchię (patriarchat) zaczyna się winić o światowe problemy w postaci wojen, przemocy i kolonializmu. To właśnie męska hierarchia stanowiła istotny czynnik w ich powstaniu. Na przykład na podwórkach przywódcami męskich hierarchii często zostają rozrabiaki. Jeśli jednak spojrzeć całościowo na bawiących się na boisku nastolatków pierwszego etapu, łatwo zauważyć, że ta sama hierarchia zapewnia im również poczucie bezpieczeństwa i celu. Nastolatki stawiają przed nami zadanie, polegające na ponownym przeanalizowaniu istoty hierarchii, o której tak często rozmawia się w pewnych kręgach.
Hierarchia męska to zagadnienie niezwykle złożone, do którego należy podejść z dużą mądrością i ostrożnością. Jest to żyjący własnym życiem system zabawy, pracy, życia rodzinnego i nauczania, dzięki któremu chłopiec poznaje swoje miejsce oraz przestrzeń, w której może się swobodnie rozwijać. Autorytarni rodzice trzynastolatka są na dłuższą metę mniej efektywni niż rodzice posiadający autorytet. Różnica polega na traktowaniu przez nich swojej władzy: powinien to być dla nich największy skarb, a nie rózga.