CEL MĘSKIEGO DORASTANIA INACZEJ

Kiedy rozmawiam z rodzicami i nauczycielami o męskim dorastaniu, często słyszę: „Mam już tyle na głowie, jak mam się skoncentrować na męskim dorastaniu w należyty sposób?” Każdy z nas czuje się przytłoczony cywilizacją. Przytłacza nas życie, dzieci, zmiany, obowiązki, nasze nadzieje dotyczące osobistego rozwoju, ofiary, jakie ponosimy, żeby przetrwać. Co zrobić, żeby móc inaczej spojrzeć na męskie dojrzewanie? Na dalszych stronach tej książki podałem wiele strategii, których podjęcie może uczynić z tego celu barwną przygodę. Jej początkiem jest nasze spotkanie, które ma nam uświadomić, jaki cel przyświeca chłopcu między dziewiątym a dwudziestym pierwszym rokiem życia: Celem dorastania chłopca jest ożywienie w nim ideałów dorosłego mężczyzny, ideałów, z którymi utożsami się pod koniec dorastania i według których będzie postępować przez resztę swojego życia. Chłopiec, który nauczył się określonych ideałów dorosłego mężczyzny, staje się mężczyzną. Chłopiec, który tego nie czyni, marnuje lata dojrzewania. Za kilka lat strata ta odbije się w stosunkach z innymi – przybiorą formę agresywnego zachowania, nieumiejętności oddania się swoim bliskim, przedwczesnej śmierci, samobójstwa, dającej się w innych warunkach uniknąć choroby psychicznej bądź fizycznej, postępujących kłopotów z samooceną, uzależnień. Przejdźmy do praktyki i stwórzmy listę dziesięciu konkretnych celów męskiego dorastania. Pamiętajmy o nich podczas próby przedefiniowania dojrzewania chłopców, którą podejmujemy w tym rozdziale. Cele te można również nazwać fundamentalnymi. Strategie ich realizacji zostaną omówione później.