Krótka historia męskiego dorastania

Przez miliony lat chłopcy osiągali przedstawione wcześniej cele w różnych formach krótkiego okresu dorastania. Uczyli się zasad i umiejętności z naszego punktu widzenia nieskomplikowanych i niedoskonałych. Poznawali sposoby duchowego kontaktu z bogami, zasady postępowania z płcią przeciwną, reguły komunikacji społecznej oraz swój zawód – przede wszystkim łowiectwo. Większość z nich zresztą poznała tajniki polowania przed wkroczeniem w wiek dojrzewania.
Wraz z rozwojem kultury proces uczenia się stawał się coraz bardziej złożony. Chłopcy uczyli się zabijania nie tylko zwierząt, ale i innych ludzi. Umiejętność ta jest dopracowywana do dzisiaj – w formie zabawy mieczami i pistoletami oraz coraz większej uwagi skierowanej na media, prześcigające się w kreowaniu zabójców. Uczyli się także złożonych reguł dotyczących prokreacji, w związku z upowszechnieniem się systemu polimonogamicznego jakieś sto do dziesięciu tysięcy lat temu. Uczyli się różnych form życia duchowego, przechodząc od kultu duchów zwierząt do pojęć bardziej abstrakcyjnych.