Mill sfio sub obligacji korporacyjnych po angielsku

Możliwie najgłębsze rozumienie rozwoju dorastających chłopców zależy w dużej mierze od stopnia zrozumienia biologicznych praw, jakim podlegają. Dorastanie to czas niezwykle „biologiczny”. Można powiedzieć, że przypadający na drugie dziesięciolecie życia rozwój centralnego układu nerwowego, rozwój fizjologiczny i hormonalny stanowią swego rodzaju fenomen. Na kolejnych stronach tej książki zajmiemy się biologicznym rozwojem dorastających chłopców w waszym domu, szkole czy mieszkających przy waszej ulicy. Choć niektóre stwierdzenia zapewne was zaskoczą, to jednak z pewnością pozwolą znacznie lepiej niż dotąd rozumieć zachowanie nastolatka z waszego otoczenia. Badania na materiale biologicznym i neurologicznym prowadzę metodą interdyscyplinarną. Nie uznaję za fakt żadnego dokonanego biologicznego odkrycia, dopóki nie sprawdzę badań, których jest wynikiem, jego stosowalności poza Ameryką (bądź jakimkolwiek innym krajem, w którym były prowadzone badania) oraz słuszności w świetle mojego naukowego i osobistego doświadczenia związanego z dorastającymi chłopcami. Staram się łączyć nauki medyczne, psychologię, antropologię i osobiste obserwacje.