MĘSKI SYSTEM WYCHOWANIA

Jedną z kwestii wywołujących w obecnych czasach największe zamieszanie jest rola mężczyzny i męskości w wychowywaniu dzieci i troska o kulturę ludzkości. Zamieszanie to niekorzystnie wpłynęło na rozwój klanu, którego zadaniem jest oddziaływać na dojrzewającego chłopca. W efekcie mężczyźni są odsuwani – lub sami się wycofują – z opieki nad dziećmi i nastolatkami. Tymczasem, jeśli klan jest istotny dla prawidłowego rozwoju dorastającego chłopca, to męska opieka w jego ramach ma nawet większe znaczenie. Aby zbudować nowy model dorastania chłopców, musimy odtworzyć i udoskonalić jeden z podstawowych systemów opieki nad nastolatkami – system wychowania męskiego. Rozumiemy przez to wychowanie, w którym dyscyplina, nauki moralne i wsparcie emocjonalne pochodzą od mężczyzn i przeznaczone są dla mężczyzn. Mamy na myśli starszych mężczyzn, z kobietą u swego boku, którzy pomagają mężczyznom skupionym w klasach, na boiskach sportowych czy wokół przedsięwzięć lokalnych. Mamy na myśli starszych nastolatków dbających o młodszych kolegów w rówieśniczych grupach. Mamy na myśli młodszych chłopców poszukujących wyzwań, a zarazem dobroci w środowisku przesyconym męską energią. Mamy na myśli ojców, pedagogów, trenerów, nauczycieli, starszych chłopców, dziadków i innych starszych mężczyzn, męskich liderów, osoby modelujące męską rolę społeczną, męskich bohaterów, męskich sportowców i męskich rówieśników.