LATA KSZTAŁTOWANIA

Mówi się, że pierwsze pięć lat życia dziecka to czas kształtowania; tak jakby żaden inny przedział wiekowy nie odgrywał już większej roli. Jest to jednak założenie nieprawidłowe, jako że można wskazać drugi okres kształtowania, pojawiający się w okresie dojrzewania, który musi być traktowany równie uważnie, jak pierwszy. Ogólnie mówiąc, opiekując się chłopcem w drugim okresie kształtowania, możemy zaobserwować trzy podstawowe kategorie zmian:
rozwój fizyczny (fizjologiczny), przemiany hormonalne, rozwój poznawczy. Postarajcie się traktować przedstawiony tutaj przez mnie materiał systematycznie, tak samo, jak to robiliście z informacjami na temat narodzin i dzieciństwa waszego syna ponad dziesięć lat temu. Jeśli to możliwe, omawiajcie prezentowane strategie z innymi rodzicami, pedagogami, członkami dalszej rodziny i nauczycielami podczas spotkań samokształceniowych czy terapeutycznych. Dzielcie się swoimi obawami, wątpliwościami, zmęczeniem i radościami, które wypływają z waszego kontaktu z nastolatkiem. Łączcie się z innymi, by podejść do omawianych zagadnień tak, jak klan podchodzi do narodzin dziecka. Pomaganie synowi w przejściu drugiego okresu kształtowania powinno stanowić jedną z większych radości życia. Nie będę się zajmował na tych stronach wszystkimi zmianami, które mogą zajść w ciele, psychice i świecie dorastającego chłopca. Skoncentruję się na tych, które – choć często pomijane – w moim przekonaniu są niezmiernie istotne. Inne użyteczne informacje na temat zmian fizjologicznych można znaleźć w You and Your Adolescent Steinberga i Levine, jednej z najlepszych książek na temat dorastania, jakie czytałem.