CZEGO OCZEKIWAĆ OD CHŁOPCA W WIEKU POPRZEDZAJĄCYM DOJRZEWANIE

W miarę poznawania złożoności problemów dotyczących chłopców w okresie poprzedzającym dojrzewanie (powtórne narodziny czy drugi okres kształtowania) powinniśmy przywoływać na myśl cudowne książki A. Eisenberg, H. E. Murkoff, S. E. Hathaway W oczekiwaniu na dziecko i Pierwszy rok życia dziecka, z których tak wielu z nas korzystało w okresie dzieciństwa swoich dzieci. W tym samym duchu zobaczmy, czego można oczekiwać od trzecio- czy czwartoklasisty, który zaczyna wkraczać w pierwszy etap dorastania. Będzie się coraz bardziej umacniać w swojej męskości poprzez odnajdywanie różnic między męskością a kobiecością. Jest to więc dobra chwila na szczerą rozmowę na temat, co według niego znaczy być mężczyzną. Co pewien czas będzie przejawiał zachowania świadczące o poszukiwaniu niezależności. Będzie usilnie pragnął przynależności do jakiejś grupy rówieśniczej, chcąc jednocześnie być samowystarczalny. Owe przeciwstawne pragnienia mogą prowadzić do zagubienia. Tak jak w poprzednim wypadku, tak i tutaj będziemy mieć do czynienia z zachowaniami przejawianymi zrywami – raz będzie to odrzucanie rodziców i dążenie ku rówieśnikom, kiedy indziej odrzucanie rówieśników i dążenie do rodziców. Będą to próby odnalezienia się między dwoma najważniejszymi R w jego życiu. Będzie szukał okazji do samodzielnego podejmowania decyzji. Na różne sposoby będzie pokazywał, że rodzice nie mają już tak dużego wpływu na jego opinie.