DORASTANIE MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ W DZIEWIĄTYM ROKU ŻYCIA

Dobrze by było, gdyby moi opiekunowie wiedzieli, jak wcześnie może się rozpocząć okres dojrzewania. Chłopcy zaczynają stawać twarzą w twarz z dojrzewaniem już około dziewiątego
roku życia, popędzani przez media, starszych kolegów, wewnętrzne imperatywy psychologiczne i rozwojowe. W wieku dziewięciu lat jesteśmy u progu drugiego dziesięciolecia życia. W ostatnich latach pierwsza miesiączka u dziewcząt i fizyczne cechy płciowe u chłopców pojawiają się w coraz młodszym wieku. Wiele dzieci zaczyna szybciej dojrzewać, choć oznaki tego procesu pojawiają się później. Fenomen ten najlepiej można wyjaśnić występowaniem hormonu wzrostu w naszym pożywieniu – na przykład w produktach mlecznych – który wpływa na system biochemiczny (hormonalny) człowieka. Nawet jeśli w organizmie dziewięciolatka nie pojawiają się jeszcze żadne zmiany, to i tak jest to dobry czas dla rodziców i opiekunów na uświadomienie sobie istoty dojrzewania. To czas na czytanie książek, rozmowy ze znajomymi, nawet rozmowy z dzieckiem. Wielu rodziców pewnie zauważy, ze już w wieku dziewięciu lat syn zaczyna odsuwać się psychicznie od matki. Jest to proces psychologicznej separacji, poprzez który chłopiec pokazuje, że chce się stać dorosłym mężczyzną. Wielu rodziców zauważy też, że dziewięciolatek częściej pozwala sobie na opryskliwe odpowiedzi wobec matki albo zaczyna jej nie słuchać.