EMOCJONALNE KALECTWO A WASZ NASTOLATEK

W tym rozdziale poświęciliśmy sporo uwagi zrozumieniu istoty emocjonalnego kalectwa dorastających chłopców. Przypomnijmy, że w rozdziale pierwszym mówiliśmy, że choć miliony młodych mężczyzn doświadczają stresu pourazowego, pociągającego za sobą działalność przestępczą, uzależnienia, choroby psychiczne i inne zaburzenia, to jednak zdecydowanie większa ich liczba przechodzi przez okres dojrzewania, doznając emocjonalnego zaniedbania różnego stopnia. Dowiedliśmy, że zaniedbania tego typu to usankcjonowana część naszego systemu społecznego. Zastanówmy się teraz, jak konkretnie może wyglądać zaniedbanie emocjonalne w rodzinie i otoczeniu waszego nastolatka oraz w jakich formach będzie się przejawiać w zachowaniu chłopca. Kłopoty emocjonalne najprawdopodobniej będą wynikiem któregoś z poniższych czynników: Brak emocjonalnego wsparcia ze strony ojca (zachowuje się agresywnie bądź po prostu go nie ma) oraz/lub brak męskich pedagogów, którzy mogliby to zrekompensować.
Brak emocjonalnego wsparcia ze strony męskich pedagogów oraz innych wzorców modelujących role, z którymi nastolatek mógłby się związać i którzy zwielokrotniliby wsparcie emocjonalne ojca.
Brak odpowiedniego kobiecego wsparcia w jednym lub więcej z poniższych obszarów:
brak wsparcia emocjonalnego ze strony matki podczas okresu dojrzewania i/lub niedostateczna więź z nią we wczesnej fazie życia (na przykład niemowlęctwa); wchłonięcie przez środowisko kobiet, lekceważące style emocjonalne mężczyzn; wchodzenie w związki z kobietami, które fizycznie bądź emocjonalnie szkodzą emocjonalnemu rozwojowi chłopca; wchodzenie w związki z kobietami, które nie rozumieją mężczyzn i nie dbają o nich w odpowiedni sposób. Jest to typowe dla okresu dorastania, kiedy chłopcy przerastają swoich opiekunów i zaczynają się od nich bardzo różnić;
Brak rozwoju duchowego i intymnego kontaktu z przyrodą i Bogiem (użyjcie w tym miejscu słowa zgodnego z waszym światopoglądem), który do niedawna był dla nastolatków sercem i duszą życia emocjonalnego.