Podobny rodzaj treningu dorosłości

Może mieć miejsce w kulturze indiańskiej, afrykańskiej, środkowoazjaty- ckiej, południowoamerykańskiej, europejskiej i tym podobnie. Na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat historii Zachodu Środkowego Wschodu pewna mała grupa narodowościowa, Żydzi, stała się wzorcem i źródłem wielu naszych największych obaw i osiągnięć zarazem. Przez pewien czas w jej rękach leżała polityczna władza, później przerodziła się w grupę wędrowną. Wychowanie synów zabierało w tej kulturze mnóstwo czasu i energii, czego pozostałości można do dziś zaobserwować w synagogach. Przez rok lub dwa chłopiec uczy się doskonale czytać świętą księgę. Jego nauczycielem jest najważniejszy mężczyzna grupy oraz kilku niższych rangą mężczyzn, wśród których znajduje się jego ojciec. Pod koniec nauki poddawany jest publicznej próbie, podczas której dowodzi swego intelektualnego męstwa, czytając wersety świętej księgi i śpiewając psalmy. Po zwycięskim przejściu tej próby otrzymuje podarunki, z których jeden to płaszcz „mężczyzny”. Ponadto przez następne kilka lat ojciec, nauczyciele i rówieśnicy sprawdzają jego wiedzę na temat faktów przedstawionych w świętej księdze. Z chwilą, gdy urodzą mu się dzieci, sprawdza się w swoim zawodzie i/lub zajmuje jakieś ważne kierownicze stanowisko, staje
się prawdziwym mężczyzną. Fakt ten musi być poprzedzony bar micwą.