MNIEJ CZASU NA ROZWAŻANIE KONSEKWENCJI

Działanie testosteronu powoduje, że mężczyźni łatwo wykazują agresję fizyczną i społeczną, bez zbytniego zastanawiania się nad jej konsekwencjami i/lub okazywania empatii, typowego bardziej dla kobiet. Kobieta z większym prawdopodobieństwem zastanawia się nad konsekwencjami czynu, tak przed, jak i po jego zaistnieniu. Badania pokazują, że jest to prawidłowość typowa już dla sześciomiesięcznych dzieci. Chłopiec będzie uparcie szybko parł naprzód, jeśli zauważy możliwość pokazania i udoskonalenia swoich umiejętności, koncentracji i siły. Zachowanie takie zmniejsza szansę na zastanawianie się, a także budzi strach wśród otaczających ludzi. To nie sprzyja związkom emocjonalnym. OPÓŹNIONE REAKCJE. Testosteron zmusza do działania, co opóźnia reakcje, które w innych okolicznościach mogłyby stanowić szansę dla emocji. Na przykład żołnierz, którego przyjaciel poległ od kuli, nie może zatrzymać się i zacząć mu współczuć. Nie przeżyłby, gdyby tak zrobił. Musi więc opóźnić swoją reakcję. Podobnie ma się rzecz z męską emocjonalnością. Ma ona często „odroczony” charakter, z czego wynikają trudności we wzajemnym zrozumieniu między płciami. Kobiety mają skłonność do emocjonalnego opracowywania sytuacji – kłótni, poruszającego filmu, towarzyskiego spotkania – znacznie wcześniej niż mężczyźni.