Kończenie szkoły

Na zlecenie The Boy Scouts of America Louis Harris & Associates przeprowadzili badania ukazujące wpływ tej organizacji na jej członków. Okazało się, że harcerze z pięcioletnim stażem (to znaczy działający w harcerstwie również w okresie dorastania) częściej od swoich nie zrzeszonych rówieśników kończyli szkoły średnie (dziewięćdziesiąt osiem procent w stosunku do osiemdziesięciu trzech procent), kończyli studia (czterdzieści procent wobec szesnastu), z większym prawdopodobieństwem pełnili w szkole role przywódcze, byli bardziej otwarci na potrzeby innych, umieli dokonywać uczciwych i prawych wyborów, przejawiali większą troskę o środowisko naturalne, częściej mieli wyższe zarobki (trzydzieści trzy procent, w porównaniu z siedemnastoma, zarabiało rocznie co najmniej pięćdziesiąt pięć tysięcy dolarów), rzadziej zażywali narkotyki i pili alkohol oraz wstępowali na drogę przestępstwa. Terry Hower- ton, który spędził w organizacji skautów swoją młodość, a obecnie jest szefem „Scouter Magazine”, opisuje swoje doświadczenia prosto: „Większość tego, kim obecnie jestem, zawdzięczam harcerstwu (…) Wielu ludzi sukcesu jest tego samego zdania”. Męska opieka sprawdza się również w kontekście szkolnym. W New Jersey, w klasach złożonych z samych chłopców było mniej kłopotów z dyscypliną, zdarzało się mniej sytuacji zagrażających chłopcom oraz osiągano lepsze wyniki w nauce. Marie Tickner w swoich badaniach z 1992 roku wykazała, że w szkołach męskich jest znacznie mniej problemów dyscyplinarnych niż w szkołach koedukacyjnych. Odkrycie to stoi w sprzeczności z powszechnym przekonaniem, że tam, gdzie zbierają się chłopcy, z pewnością pojawią się problemy. Nauczyciel i badacz Cornelius Riordan w swojej pracy Girls and Boys in School: To- gether ot Separate stwierdza, że w wielu szkołach męskich osiągano wyższy poziom nauczania, panowało wyższe morale oraz lepsza samopomoc naukowa wśród uczniów niż w szkołach koedukacyjnych. Odkrycie to jest szczególnie ważne w obliczu coraz gorszych wyników akademickich osiąganych przez chłopców w porównaniu z wynikami dziewcząt.