Dostosowanie mózgu

Poprzez wieki mózg mężczyzny na wiele sposobów dostosowywał się do swego naturalnego niedostatku w czynności korowej. Takim sposobem są na przykład wzorce zachowań domi- nacyjnych. Mózg mężczyzny, zależny od działania testosteronu i zaprogramowany na skupianie się na jednym zagadnieniu, znajduje się w stanie niepewności. Wydaje się jednak, że dzięki hierarchii i dominacji mężczyznom udaje się przetrwać. Mówiąc inaczej, mężczyzna potrafi kontrolować przebieg rozmowy, przepływ emocji, a co za tym idzie aktywność mózgową, kształtując środowisko według swojego systemu mózgowego. Oczywiście emocje są nierozerwalnie związane tak z otoczeniem, jak i mózgiem. Pojawia się więc problem – stosowanie wzorców dominacji oznacza odrobinę osobistego bezpieczeństwa nerwowego, ale także powstanie konfliktu relacji. Dotyczy on wchodzących w tę relację osób, których emocje zostają stłumione przez męską dominację (i mogą się przeciw temu buntować), jak i samego mężczyzny, którego emocje też ulegają stłumieniu, choć byłoby lepiej, gdyby znalazły ujście.