Rozpacz młodego mężczyzny na skutek rozwodu rodziców

Po stracie dziewczyny, w wyniku braku odpowiednich do wieku perspektyw ekonomicznych i społecznych, małej czy dużej porażki czy wreszcie braku umiejętności rywalizacji może przekładać się na społeczne wycofanie lub przybieranie póz i brawurę. Zachowania te często przybierają znacznie gwałtowniejsze formy niż w wypadku dziewcząt znajdujących się w równie stresujących sytuacjach. Co więcej, nastolatek może odpowiedzieć na swój stres natychmiast albo dopiero po roku czy dwóch od sytuacji, która go wywołała. Na przykład niedawno w jednym z południowych stanów dwóch piętnastolatków popełniło samobójstwo. Zanim do tego doszło, napadli na stację benzynową, a później przez trzy dni podróżowali skradzionym samochodem. Samobójstwo było następstwem odrzucenia jednego z nich przez dziewczynę, i to w okresie, kiedy jego samoocena była bardzo niska. Specjaliści powołani do zbadania sprawy stwierdzili, że odrzucenie przez dziewczynę było czynnikiem wyzwalającym reakcję na długotrwały stres, któremu poddani byli obaj chłopcy. Podobnie było w wypadku trzynastolatka ze stanu Waszyngton, który zastrzelił w szkole swoich trzech kolegów. Jego zachowanie było wywołane nie tylko chorobą psychiczną, która go wówczas nękała, ale także historią urazów rodzinnych i stresów, których był świadkiem, z bójkami rodziców włącznie. Podstawowa wrażliwość męskiego „ja” staje się szczególnie jasna, kiedy spojrzymy poza okropne i naganne zachowania oraz prowadzące do nich indywidualne historie. Przed nami staje rozbity wewnętrznie nastolatek, który nie posiada odpowiednich zasobów, dzięki którym potrafiłby naprawić szkody powstałe w jego delikatnej, psychologicznej strukturze.