Procesy myślowe i hierarchia wartości

Teraz potrafi dłużej skupić na czymś swoją uwagę. Związane jest to ze zmianami zachodzącymi w sferze poznawczej (co zostanie omówione za chwilę). Zaczyna lubić zadania wymagające dłuższego zaangażowania uwagi. Przepada za umysłowym, logicznym i etycznym angażowaniem się w szukanie rozwiązań oraz za rozpatrywaniem wielu możliwości. Lepiej rozumie związki przyczynowo-skutkowe, dzięki czemu łatwiej jest go teraz uczyć zasad etyki i moralności. Nie będzie akceptował naszych stwierdzeń typu: „To jest złe”. Chce wiedzieć dlaczego. Ito jest nasze zadanie. Chociaż nie pyta już tak często: „Dlaczego, mamusiu?”, to jednak znacznie częściej teraz o tym myśli.
Odkrywa granicę między faktem i fantazją i potrzebuje w tym naszej pomocy. Jeśli nie znajdzie jej w swoim klanie, będzie szukał wśród rówieśników. Załóżmy, na przykład, że rozmyśla dużo na temat przemocy. Jeśli jego rodzice lub klan nie będą mu bez przerwy pokazywać, kiedy agresja jest do zaakceptowania, a kiedy staje się już przemocą (to znaczy nie uświadomią mu granicy miedzy agresją i przemocą), będzie jej poszukiwał u rówieśników. Najczęściej jednak owa graniczna linia przebiega u nich inaczej – przyzwala na znacznie więcej przemocy, niż chcieliby tego rodzice.