PLUSY I MINUSY DZIAŁANIA TESTOSTERONU

Chłopcy podczas pierwszego etapu dojrzewania często (i na długo) są zagniewani. Składa się na to wiele powodów. Jednym z nich jest testosteron. Ostatnie badania dowodzą, że mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu miewają humory i są trudniej dostępni niż ich rówieśnicy. Dopiero zaczynamy poznawać wpływ testosteronu na męską emocjonalność. Stąd, jeśli macie w domu gniewnego nastolatka, prawdopodobnie możecie część odpowiedzialności za to zrzucić na jego poziom testosteronu. Nie należy zmuszać chłopca do mówienia o swoim gniewie w momencie, kiedy znajduje się w tym stanie. Najlepiej nie nalegać. Można osiągnąć lepsze efekty, kiedy na jego gniew nie odpowiada się własnym gniewem, lecz pogodą ducha i dystansem. Czasami jednak trzeba dopasować się własnym nastrojem do jego gniewu. Na przykład, jeśli przez Bóg wie jak długo złości się na ograniczenia, które mu wyznaczyliście, dobrze jest pokazać mu swoją siłę i odpowiedzieć równie gniewnie. W wypadku chłopców o wysokim poziomie testosteronu najlepsze efekty daje włączenie ich do grupy, w której znajdą się inne siły (zwłaszcza trenerzy, nauczyciele, pedagodzy), z których pomocą poszczególni chłopcy – tak liderzy, jak i zwykli członkowie zespołu – mogą się wykazać, a jednocześnie „wtopić” w grupę.