SEKSUALNE OBIEKTYWIZOWANIE KOBIETY

Biologia seksualności (dodatkowo wyolbrzymiona przez wpływ kultury i mass mediów) prowadzi mężczyznę do obiektywizowania kobiety, czego konsekwencją są późniejsze zahamowania w związkach emocjonalnych. Aby wprowadzić się w stan podniecenia seksualnego, mężczyźni często muszą korzystać ze swoich fantazji. Zdarza się, że w danym momencie kobieta go nie pociąga albo nie ma dość energii do współżycia. Jednak jego biologiczny imperatyw do reprodukcji oraz emocjonalna potrzeba seksualnego i seksualnie stymulowanego towarzystwa są ogromne. Dzięki działalności mózgu mężczyzna może wprowadzić się w stan podniecenia w każdym momencie. Fantazje, w których kobieta jest zawsze piękna i młoda, są (i o ile wiadomo, były od początków ludzkości) powszechne wśród mężczyzn. Kobieta nie musi znaleźć się w stanie podniecenia seksual-
nego (nie musi mieć erekcji), aby odbyć stosunek, stąd też nie było konieczne, aby jej mózg wykształcił umiejętność fantazjowania seksualnego na takim samym poziomie, jak występuje to u mężczyzny. Rozwinęła się u niej natomiast tak zwana „fantazja romantyczna” (na przykład romanse, w których dzięki obiektywizacji mężczyzna zawsze odnosi sukcesy i posiada władzę