Babyhome, jako producent oferuje roczną gwarancję na wszystkie produkty marki Babyhome©.
 
Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń obicia powstałych wskutek działania wody, 
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania i przewożenia produktów,
  • uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej konserwacji, zaniedbania lub wypadku. 

Gwarancją NIE są objęte produkty zakupione od nieautoryzowanego dystrybutora lub sklepu współpracującego z dystrybutorem (lista autoryzowanych sklepów).

W razie wykrycia wady lub nieprawidłowego działania produktu, należy skontaktować się ze dystrybutorem . Dystrybutor zajmie się naprawą lub wymianą wadliwego produktu (części). Naprawy nie przedłużają okresu gwarancyjnego.